Pod tímto odkazem najdete pozvánku na akci od TUMŠ

Pozvanka

Nositel projektu je firma NorthCom s.r.o, Most, Majakovského 2093

Partneři bez finanční spoluúčasti:

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Mateřská škola Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 Logo-tumS-nove

Název projektu:

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ (TU.MŠ)

Cíl projektu:

Hlavním cílem je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro učitelky MŠ, rozšířit nabídku DVPP vytvořením uceleného vzdělávacího bloku, vycházejícího z potřeb učitelek MŠ regionů Ústeckého kraje - měst Mostu, Litvínova, Chomutova a Jirkova.

Číslo projektu:

CZ 1.07/1.3.07/04.0005

Termín projektu:

1.1.2011 - 31.1.2012

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ústecký kraj - Výzva č. 4 pro GP - Oblast podpory 1.3

Prioritní osa - Počáteční vzdělávání

Oblast podpory - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

 

 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR