Projekt HO.R.S.E.

Naše společnost je partnerem v projektu s názvem "HO.R.S.E. - Horse Riding in Special Education for autistic children". Tento projekt zaštiťuje řecká speciální škola EEEK z města Serres. Další partneři v tomto projektu jsou ze Slovinska, Itálie a Polska.

 

Projekt je zaměřen na předávání zkušeností učitelům speciálních škol ohledně používájí koní jako hipoterapii pro dětské pacienty trpící autismem.

 

Úvodní sraz se uskutečnil v České Republice ve městě Most (viz následující video). 

 

 

Další sraz proběhl v Řecku a tentokrát probíhalo intenzivní školení všech zúčastněných učitelů. Dále jsme byli provedeni po místní speciální škole a zároveň pro nás byl připraven velmi poutavý kulturní program.

 

Dalšími zastávkami v tomto projektu bude Itálie (červen 2016), Polsko (září 2016) a Slovinsko (březen 2017). Závěrečné setkání, kde proběhne prezentace výsledků, proběhne v červnu 2017 v Řecku.

 

Výstupem z tohoto projektu bude video pojednávající o průběhu hipoterapií s autistickými dětmi a krátký film shrnující celý tento projekt.

 

Zde přikládám pár fotek z našeho setkání v Řecku.

 

Img_0386

Gopr5152-kopie

Gopr5146-kopie

Img_0394