O SPOLEČNOSTI

Termín konání projektu: 1.6.2015 - 31.5.2017

PROJEKT EVROPSKÉ ODBORNÉ STÁŽE 

2015-1-CZ01-KA102-013055

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Projekt byl realizován v rámci Programu celoživotního učení, podprogramu Erasmus+ odborné vzdělávání.

 

 


 

Termín konání projektu: 1.9.2013 - 30.11.2014

Projekt ODBORNÁ STÁŽ V ZAHRANIČÍ 

CZ/13/LLP-LdV/IVT/134082 

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Projekt byl realizován v rámci Programu celoživotního učení, podprogramu Leonardo da Vinci, projekty mobility.

- Projektu se zúčastní 4 skupiny studentů, a to v Drážďanech a v Sofii v oboru zahradnictví, v Padově v oboru ekonomika a cestovní ruch a v Ankaře v oboru informační a výpočetní technologie, každá stáž bude trvat 14 dní.
Termín konání projektu: 1.9.2013 - 30.9.2014

Projekt MLADÍ JDOU DO EVROPY

CZ/13/LLP-LdV/PLM/134083

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Projekt byl realizován v rámci Programu celoživotního učení, podprogramu Leonardo da Vinci, projekty mobility.

 - V rámci projektu se uskuteční tři čtyřtýdenní stáže. První skupina bude vykonávat praxi v oboru hotelnictví a turismus v Malaze ve Španělsku. Druhá skupina se bude zabývat ekonomikou a turismem na Maltě. Praxe třetí skupiny bude probíhat v oboru zahradnictví a stavebnictví - architektura v italské Florencii.


Termín konání projektu: 1.9.2012 – 31.8.2014

Projekt OPVK Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie

CZ 1.07/1.3.49/02.0004

Partner s finanční spoluúčastí: SPVV Společnost pro vzdělávání a výzkum, s.r.o., Most. Vl. Majakovského 2092


 

Termín konání projektu: 15.1.2013 – 31.5.2014

 

Projekt ODBORNÉ PRAKTIKUM MLÁDEŽE

 

CZ/12/LLP-LdV/IVT/134069

 

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy. Projekt byl realizován v rámci Programu celoživotního učení, podprogramu Leonardo da Vinci, projekty mobility.

 

 - Tento projekt je určen studentům středních odborných škol v oborech zemědělství, cestovní ruch a hotelnictví a aplikovaná chemie, stáže se konají v Polsku, ve Španělsku a na Maltě.


Termín konání projektu: 15.11.2011 – 14.11.2013

Projekt LLP LdV TOI - European Logistics Management Programme in Renewable Energy Sector - ELOMPRES

2011-1-PL1-LEO05-19920

 

Projekt ELOMPRES je realizován Vysokou školou Bydgoszcz v Polsku v rámci Programu Celoživotního učení, podprogramu Leonardo da Vinci, projekty Přenos inovací.

- Projekt je zaměřen na problematiku evropského řízení logistiky v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Společnost NorthCom zde vystupuje jako jeden z partnerů společně s dalšími organizacemi z Polska, Litvy a Řecka.


Termín konání projektu: 1.6.2012 - 31.5.2013

Vzdělávání k životnímu prostředí

CZ/11/LLP-LdV/IVT/134072

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

- Jednalo se o 4 čtrnáctidenní stáže do Norska, Španělska, Portugalska a na Maltu pro studenty středních odborných škol.


 

Termín konání projektu: 1.1.2011 - 31.1.2012

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ (TU.MŠ)

CZ 1.07/1.3.07/04.0005

Poskytovatel - Ústecký kraj - Výzva č. 4 pro GP - Oblast podpory 1.3

 

Hlavním cílem bylo zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro učitelky MŠ, rozšířit nabídku DVPP vytvořením uceleného vzdělávacího bloku, vycházejícího z potřeb učitelek MŠ regionů Ústeckého kraje - měst Mostu, Litvínova, Chomutova a Jirkova.


Termín konání projektu: 3.11.2010 - 27.10.2011

Inspirativní praktikum

CZ/10/LLP-LdV/PLM/134118

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

- Projekt byl určen mladým lidem na trhu práce. Oborově - informatika, ekonomika, cestovní ruch, energetika.

Měsíční stáže ve Španělsku (Málaga), Německu (Drážďany) a Irsku (Cork).


Termín konání projektu: 1.11.2010 - 15.12.2011

Inovativní transfer zkušeností

CZ/10/LLP-LdV/IVT/134167

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Projekt byl určený studentům středních odborných škol a učilišť.

Obor zahradnictví a sociální služby - 14ti denní stáž Irsko - Cork

Obor obchodní akademie a ekonomické školy - 14ti denní stáž Španělsko - Málaga

Obor stavebnictví - 14ti denní stáž - Itálie - Florencie


Termín konání projektu: 12.10.2010 - 4.8.2011

Získávání zkušeností v personálním oboru

CZ/10/LLP-LdV/VETPRO/134124

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Projekt byl určený manažerům pro lidské zdroje podnikajících v oborech energetiky, strojírenství a stavitelství. Týdenní stáže v Německu, Litvě a Itálii.


 

Termín konání projektu: 20.8.2007 – 29.5.2009 

Mezinárodní odborná stáž

CZ/07/LLP-LdV/PLM/134065

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

Byly realizovány 3 měsíční stáže pro mladé lidi na trhu práce. Jednalo se o měsíční pobyty v Malaze ve Španělsku a v Drážďanech v Německu. Účastníci během stáží našli uplatnění v podnicích a ve firmách v cizí zemi, zlepšili své jazykové dovednosti a získali cenné zkušenosti ze života v cizí zemi.


 

Termín konání projektu: 20.8.2007 – 29.5.2008

grantový projekt Personální management v zahraničí

CZ/07/LLP-LdV/VETPRO/134019.

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy.

Cílem projektu byla příprava a vlastní realizace praktika 8 managerů z Ústeckého kraje ve Španělsku v městě Malaga. Pracovní program se sestával z návštěv jednotlivých podniků zabývajících se obnovitelnými  zdroji energie.


 

Termín konání projektu: 26.6.2006 – 25.6.2008

grantový projekt Mezinárodní výměna perspektivních managerů – personalistů

CZ/06/A/EX/134163 

Poskytovatel - Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 

64 účastníků absolvovalo postupně 8 praktik v Německu, Belgii a Polsku. Seznamovali se s problematikou zejména personálních otázek, rozvojem managementu, vzděláváním zaměstnanců a problematiky lidských zdrojů v podnicích v zahraničí

 Termín konání projektu: 28.2.-29.5.2005

 zajištění praktika polských studentů v českých hotelech v rámci programu Leonardo da Vinci ve spolupráci se školou z Wroclawi

 


 

Termín konání projektu: 2004-2005

Mezinárodní odborná výměna zaměřená na inovativní postupy v personalistice

CZ/03/A/F/EX/134124

Poskytovatel Národní agentura programu Leonardo da Vinci 

Praktikum managerů lidských zdrojů v Německu, Drážďanech.

 


 

Termín konání projektu: 15.9.2005 – 14.6.2007

grantový projekt Digitální fotografie

CZ.04.1.03/4.1.05.1/0010

Operační program Rozvoj lidských zdrojů ve spolupráci s Úřadem práce v Karlových Varech. 

Cílem projektu bylo podpořit aktivity na získání znalostí z oboru nových technologií fotografického průmyslu. Byl zaměřena na podporu udržení stávajících pracovních míst a vytvoření pracovních míst nových. 

 


 

Zednické práce

 

Akreditace 9 623/08-20/396

 


 

Obsluha osobního počítače

 

Akreditace 2 539/08-20/102

 


 

Obsluha osobního počítače (se zaměřením na zpracování fotografií)

 

Akreditace 7 444/06-20/185

 


 

Zednické práce

 

Pracovník v administrativě

 

Obsluha osobního počítače

 

Akreditace MŠMT 32 759/04-20-669

 


 

 Vedení malého a středního podniku

 

Pracovník v administrativě

 

Zednické práce

 

Pověření MŠMT 33 257/01-25/524

 


 

Internet a počítačové programy Word, Excel, CorelDRAW

 

Realitní makléř

 

Rekultivační pracovník

 

Pověření MŠMT 15 745/2002/25/52

 


 

Motivační kurz s následnou rekvalifikací – obsluha osobního počítače s rozšířenou výukou jazyka anglického

 

Pověření MŠMT 21 832/04-20/318

 


 

Obráběč dřeva – výrobce hraček

 

Pověření MŠMT 12 245/2003-25/2

 

Spolupráce s firmou NBW s.r.o. – Oživení, rozvoj truhlářského řemesla a dřevozpracující výroby v Krušnohoří v roce 2002-2003 

 


 

Motivační kurz k získání zkušeností a rozšíření znalostí v oblasti administrativy

 

Motivační kurz pro absolventy středních škol, kteří nesehnali zaměstnání. Výuka NJ nebo AJ, vzdělávání v psychologii, základy administrativy a hospodářské korespondence, výpočetní technika, základy životního stylu

 


 

Dále jsme na základě níže uvedených akreditací a pověření uskutečnili různé rekvalifikační kurzy ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě: 

 

Obráběč dřeva na číslicově řízených strojích

 

Pověření MŠMT 35 571/99-26/1/466

 


 

V dubnu až srpnu 2001 jsme ve spolupráci se Školou obnovy venkova o.p.s. připravovali  mladé lidi pro práci v Irsku :

 

Motivační kurz k získání teoretických a praktických dovedností v oblasti zemědělství (pracovník v zahraničí)

 

Pověření MŠMT č.j.13 816/2001/25/180

 


 

Pověření 22 879/96-34/171

 

Základy obsluhy osobního počítače

 

Obsluha osobního počítače

 


 

Společnost NorthCom s.r.o. začala své působení na trhu práce v roce 1995. Na začátku jsme pořádali rekvalifikační kurzy a kurzy pro veřejnost Práce na PC, WORD, EXCELL.