ERASMUS+

Erasmuslogo

V současné době realizujeme projekt "Odborné vzdělávání v evropských zemích"

2015-1-CZ01-KA102-013055

Termín realizace: 1.6.2015 - 31.5.2017