Program konference

   

Nositel projektu je firma NorthCom s.r.o, Most, Majakovského 2093

Partneři bez finanční spoluúčasti:

Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace

Mateřská škola Most, Lidická 44, příspěvková organizace

 

pořádají

 

představení vzdělávacího plánu DVPP projektu

„TU.MŠ“ formou konference

                     

Prezentaci globálního grantu OPVK získaného v Operačním programu 1.3.

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Ústeckém kraji

k realizaci projektu č. CZ 1.07/1.3.07/04.0005

 

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ

„TU.MŠ“

 

Datum: 25. 1. 2011 od 10.00 – 11.30 hodin

Místo konání: Městské divadlo Most, Divadelní 15

 

Program

 

v     přivítání hostů, představení projektu – dotace EU

v     představení realizátora a partnerů projektu

v     cíl projektu, výstupy

 v     harmonogram aktivit, seminářů DVPP

v     prezentace akreditovaných seminářů, školení tvořivé dramatiky

v     cílová skupina, formy podpory, přínos, materiální základna projektu    

v     občerstvení, diskuse

.

Prosíme o potvrzení účasti na adrese nthc@centrum.cz, tums@northcom.cz nebo faxem 476 706 957 či telefonicky 731 163 866

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR