MERES

           

 

Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie

CZ 1.07/1.3.49/02.0004

Partner s finanční spoluúčastí: SEDUCTUS, s.r.o., Most. Vl. Majakovského 2092

Termín konání: 1.9.2012 – 31.8.2014

 

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ústecký kraj – Výzva č. 02 pro GP - oblast podpory 1.3

 

Cíl projektu:

Projekt je založen na vytvoření uceleného vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky středních škol v oblasti alternativních zdrojů energie. Vzdělávací program bude rozdělen do 3 vzdělávacích modulů: větrná energie a biomasa, vodní a slapová energie, sluneční a geotermální energie.

Pedagogové se seznámí s aktuální problematikou tak, aby byli schopni přenášet získané poznatky v rámci výuky na své žáky. Vzniklý vzdělávací program bude v průběhu projektu akreditován u MŠMT v rámci DVPP.

http://vzdelavani-meres.cz/

 

TENTO PROJEKT JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR