Projekt IVT výzva 2011

Přidělení grantu v rámci projektů mobility, program Leonardo da Vinci

Projekt č. CZ/11/LLP-LdV/IVT/134072 “Vzdělávání k životnímu prostředí” byl uzavřen od 1.6.2012 do 31.5.2013.

Jednalo se o 4 stáže do Norska, Španělska, Portugalska a na Maltu pro studenty středních odborných škol.

Výběr účastníků byl proveden ze studentů středních odborných škol maturitních oborů v Ústeckém kraji se zaměřením na životní prostředí, tj. střední školy ekologické, zemědělské a zahradnické.

První stáž se konala v Norsku ve městě Geilo. Partnerskou organizací, která stáž zajišťovala byla společnost Cosmopolitan business. Praxe studentů byla vykonávána v místních zemědelských farmách a na statcích. Stáže se zúčastnilo 5 studentů. Stáž proběhla v září 2012, doprava do Geilo byla plánována autokarem, bylo počítáno s přepravou trajektem Frederikhavn- Oslo.Vzhledem k namáhavé a dlouhé cestě bylo počítáno s přespáním na palubě trajektu Stena Line.

Druhou  stáž absolvovali účastníci v Malaze ve Španělsku. Partnerskou organizací byla společnost Ekip Europa Malaga. Praxe studentů byla vykonána v organizacích, které se věnují ekologii a ochraně přírody. Stáž proběhla v říjnu 2012. Doprava byla plánována letecky. Stáže se zúčastnili 4 studenti.

Třetí stáž se konala v Portugalsku ve městě Cascais. Partnerskou organizací, která stáž zajišťovala byla asociace mládeže Rota Jovem. Praxe studentů byla vykonávána ve společnosti, která se zabývala monitorováním ohrožených oblastí krajiny. Stáže se zúčastnili 4 studenti. Stáž proběhla v březnu 2013, doprava do Cascais byla plánována letecky.

Čtvrtou stáž účastníci absolvovali na Maltě ve městě Gzira. Partnerskou organizací byla MEMO Ltd.Malta. Praxe studentů probíhala ve společnostech zabývajících se zahradnictvím a pěstitelstvím. Stáž se uskutečnila v dubnu 2013, doprava do Gziry byla zajištěna letecky. Stáže se zúčastnilo 5 studentů. 

Celkem bylo v rámci tohoto projektu počítáno s 18-ti účastníky, kteří byli rozděleni do 4 skupin. Každé stáže se zúčastnila také doprovodná osoba, která se zodpovídala za bezproblémový průběh stáže.

Partnerské organizace zajistili účastníkům stáže praxi ve společnostech, které svým zaměřením odpovídali oboru studia účastníků.

Stáže byli plánovány na 2 týdny. Délka stáží byla adekvátně uzpůsobena potřebám dané skupiny účastníků – během 2 týdnů získali účastníci nezbytné znalosti a zkušenosti odpovídající jejich dalším potřebám a následnému uplatnění v rámci studia i praxe.

Ubytování bylo vždy zajištěno v apartmánech či hostelech v blízkosti místa výkonu pracovní praxe, každému účastníkovi byla zajištěna průkazka na místní dopravu.

Pracovní řečí projektu byla angličtina.

Před odjezdem na stáž absolvovali účastníci předvýjezdovou přípravu sestávající z kulturní a jazykové části.

Během stáže měli účastníci možnost navštívit místní kulturní památky (Museo Picasso Malaga, Sintra and Rocas Cape, Belém, Trojměstí) a přírodní zajímavosti (národní park Hardangervidda) a seznámit se s historií dané země.

Hlavním cílem a očekávanými výstupy stáže bylo zapojení účastníků stáže – studentů – do praxe v rozsahu svého oboru tak, aby nabyté zkušenosti byli schopni později využít i v praxi v rámci své školy nebo případně později v rámci svého zaměstnání, a aby si v oblasti svého oboru také osvojili a rozšířili slovní zásobu cizího jazyka.  

Všem účastníkům bylo zajištěno cestovní pojištění.

Stáže projekt LdV 2011 - CZ/11/LLP-LdV/IVT/134072 Vzdělávání k životnímu prostředí      
místo   datum stáže   střední škola   počet účastníků          
Norsko, Geilo 15.-30.9.2012         Zemědělská škola Žatec 5            
                           
Španělsko, Malaga 7.-22.10.2012 Schola Humanitas Litvínov 4            
                           
Portugalsko, Cascais 16.-31.3.2013 Zemědělská škola Žatec 4            
                           
Malta, Gzira 11.-26.5.2013 Zemědělská škola Žatec 5            
                           
Projekt je určen studentům středních škol, stáže jsou organizovány v oborech zemědělství, ekologie a ochrana životního prostředí a zahradnictví a pěstitelství.

ve vepříně v Kleivi práce v kravíně Skurdalen předání certifikátů