Projekt IVT výzva 2010

Inovativní transfer zkušeností

CZ/10/LLP-LdV/IVT/134167

termín: 1.11.2010 - 15.12.2011

Během projektu došlo k realizaci tří praktik, jsou popsány po jednotlivých zemích

ŠPANĚLSKO

Cílem projektu byla práce v oblasti služeb v cestovním ruchu a v obchodech ve Španělsku. Projekt byl určen pro studenty z ústeckého kraje, zabývajících se studiem maturitních a nematuritních oborů ve výše popsané oblasti.

Partnerskou organizací byla společnost Ekip Europa z Malagy. Před uskutečnění praktika proběhla předvýjezdová kulturní a jazyková příprava.

Stáž byla uskutečněna za účasti doprovodné osoby\ z vysílající společnosti.

Organizace dopravy byla letecky, prostřednictví společnosti AirBerlin. Ubytování bylo zajištěno v lokalitě v centru města, ve velkém bytě s dvěma koupelnami, kde byla kuchyň s možností společného veření a společenská místnost.

Po příletu v neděli byla provedena procházka po Malaze a seznámení s jejími pamětihodnostmi, dále seznámení s místy, v nichž bude vykonávána praxe. Ta byla realzována v následujících organizacích : cestovní agentura Viajes Truinfo v Torremolinos, obchody Tagore Surf a restaurace Cheers na Pza Obispo.

Během konání praktika byly realizovány schůzky účastníků s doprovodnou osobou, pro vyhodnocování jednotlivých dní praxe a k přípravě na dny následující.

Během konání praktika proběhly i kulturní akce – došlo zde k výletu do Mijas – bílé vesnice v Andalusii s ukázkou flamenca a prohlídkou střediska místního vinařství. V neděli ve volném čase byl zajištěn poznávací výlet do na castillo Guadalfaro.

IRSKO

Cílem projektu byla práce v oblasti sociálních služeb v Irsku. Projekt byl určen pro studenty z ústeckého kraje, zabývajících se studiem maturitních a nematuritních oborů v oblasti sociální péče .

Partnerskou organizací byla společnost Partnership Europe z Corku.

Před uskutečnění praktika proběhla předvýjezdová kulturní a jazyková příprava.

Stáž byla uskutečněna za účasti doprovodné osoby z vysílající společnosti.

Doprava na místo stáže byla letecká, prostřednictví společnosti Ryanair .

Ubytování bylo zajištěno ve třech různých lokalitách, vždy v domech, kde byla možnost společného veření a společenská místnost.

Pro dopravu po Corku byl zajištěna místní týdenní autobusová průkazka, její platnost byla po týdnu obnovena.

Po příletu byla v neděli provedena procházka po Corku a seznámení s jeho pamětihodnostmi, dále seznámení s místy, v nichž bude vykonávána praxe. Od pondělí začala jednotlivá praxe, byla realizována v dětských jeslích a mateřských školách (St.Ann's Day Nursery,Nurture Childcare, Blairs Hill Nursing Home a v seniorském domě Montenotte Care Choise. Jednalo se o soukromé irské instituce. Před nástupem děvčat do pečovatelských domů bylo provedeno detailní seznámení s vystupováním a oblékáním v jednotlivých domech. Po problémech s umístěním dvou děvčat kvůli

nedostatečné znalosti anglického jazyka a nevhodnému pracovnímu oblečení, došlo ve dvou případech ke změně a to k práci ve společnostech Irish Cancer Society a Enable Ireland. Studentky pracovaly ve společnosti děvčat nejen z Irska, ale i jiných evropských zemí.

Během konání praktika byly realizovány schůzky účastníků s doprovodnou osobou, pro vyhodnocování jednotlivých dní praxe a k přípravě na dny následující.

Rovněž obden probíhaly schůzky doprovodné v sídle přijímají společnosti ( Ftzgerald House, Grand

Parade, Cork) za účelem zajištění zpětné vazby na vedoucí jednotlivých pečovatelských organizací.

Během konání praktika proběhly i kulturní akce – došlo zde k účasti na oslavách svátku Sv.Patricka.

V neděli ve volném čase byl zajištěn poznávací výlet do sousedních měst Cobh ( návštěva

muzea s tématikou Titanicu) a Midletonu ( návštěva palírny Jameson Eperience).

ITÁLIE

Cílem projektu byly práce ve stavebnictví v Itálii ve Florencii. Projekt byl určen pro studenty

nematuritních oborů z oblasti stavebnictví - zedníků a montérů suchých staveb.

Partnerskou organizacíbyla společnost EIDEMA ACADEMY z Florencie.

Před uskutečněním praktika proběhla předvýjezdová kulturní a jazyková příprava.

Stáž byla uskutečněna za účasti doprovodné osoby, učitelky SŠT Most- Velebudice, jež

zároveň prováděla i tlumočení do anglického jazyka. Organizace dopravy byla zajištěna pro celou skupinu autokarem VW Transporter společností Baumat s.r.o. z Mostu.

Ubytování bylo zajištěno v hostelu Sette Santi v ulici Viale dei Mille, zde probíhalo i stravování. Pro dopravu po Florencii byla zajištěna průkazka MHD.

Po příjezdu do Florencie bylo ihned v pondělí provedeno uvedení praktikantů do jednotlivých stavebních firem. Praktikanti zároveň obdrželi informace o dodržování bezpečnosti práce v Itálii a o používaném pracovním oblečení.

Během konání praktika každodenně docházelo ke schůzkám doprovodné osoby a praktikantů, byly pravidelně vyhodnocovány jednotlivé pracovní zkušenosti.

Obdobně byly prováděny schůzky ( obden) u zástupce pořádající organizace.

Veškeré stravování měli zajištěno praktikanti v hostelu, byl jim i pravidelně dodržován pitný režim.

Během praktika došlo i ke kulturním akcím, byla realizována návštěva Pisy - šikmé věže a prohlídka Florencie - Duomu, mostu Ponte Vecchio a dalších.