Program celoživotního učení

Ve spolupráci s Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy organizujeme stáže spadající pod program Leonardo da Vinci.

Program LDV je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.

VETPRO

Stáže a výměny zaměřené na další profesní rozvoj pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.

IVT

Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby v počátečním odborném vzdělávání.

PLM

Mezinárodní stáže v podnicích nebo vzdělávacích institucích pro osoby na trhu práce.